Koučings sasniegumiem (Grāmatas apskats)

Koučings sasniegumiem (Grāmatas apskats)

Mēs visi zinām, ka izciliem sportistiem ir savi treneri, kuri mudina jaunos censoņus sasniegt arvien augstākus rezultātus, taču kā būtu, ja mums katram būtu savs dzīves treneris, kurš palīdzētu atklāt mūsos snaudošo potenciālu, lai mēs gūtu arvien lielākus panākumus mūsu pašu ikdienā?

Koučings vienkāršotā formā varētu tikt definēts kā līderībā balstīta savstarpējā sadarbība, kuras rezultātā tiek atraisīts ikviena cilvēka potenciāls gūt panākumus jebkurā cilvēka dzīves jomā. Kā norāda pats grāmatas autors:

Nevaru vien sagaidīt dienu, kad termins “koučings” no mūsu leksikas pazudīs un kļūs par attiecību normu starp cilvēkiem darbā un visur citur.

Vai šādu dienu sanāks piedzīvot, grūti spriest, taču koučinga arvien augošā popularitāte par to varētu liecināt.

Tomēr paliek neatbildēts jautājums – kāpēc tas būtu tik svarīgi? Galvenokārt jau tādēļ, ka visas citas vadības un sadarbības formas ir izgāzušās. Autoritatīva vadības forma nedarbojas, jo tikai rada ilūziju, ka viss tiek kontrolēts, savukārt, demokrātiskā pieeja, lai gan rosina uz diskusiju, tomēr rezultātā noved pie neizlēmības.

Notiekot pārejai no rīkojumu došanas uz koučingu, sāks mainīties arī organizācijas kultūra. Hierarhiju nomaina atbalsts, pārmetumus – godīgs novērtējums, ārējo motivāciju – cilvēku pašmotivācija.

Taču ir skaidrs, ka neviena liela korporācija arī nebūs ar mieru riskēt tikai tamdēļ, lai radītu tādu vadības pieeju, kas padotajiem imponētu vairāk. Tāpēc tā vien šķiet, ka šis ir mazo uzņēmumu un individualitāšu pārmaiņu laiks, kas rezultātā viņiem ļaus izrauties vadībā un gūt neiedomājamus panākumus.

Individuālā attīstība var būt daudz ātrāka nekā kolektīvā, ja indivīds nostājas uz savas personības attīstības ceļa,

Savukārt pārmaiņas sabiedrībā kopumā sākas ar izmaiņām katrā indivīdā atsevišķi.

Nav noslēpums, ka vienas no pamanāmākajām pārmaiņām cilvēkos rodas tad, kad tiek lauzti viņu iesīkstējušies paradumi.

Ieradumu laušana paver jaunus ceļus, padara dzīvi interesantāku, atver durvis uz jauniem atklājumiem, iepazīstina ar jauniem draugiem un padara jūs par daudz interesantāku cilvēku.

Bet tam visam priekšā stāv ikvienam ļoti labi pazīstamais “bubulis” – BAILES. Taču grāmatas autors ir pārliecināts, ka lielas bailes nav nekas vairāk kā daudzu mazu baiļu summa, tāpēc ikvienu izaicinājumu der sadalīt sīkākās vienībās, lai bailes pārvarētu soli pa solim, un personīgais koučs šajā procesā ir nenovērtējams palīgs.

Ja līdz šim tev nav bijusi pārāk liela saprašana par to, kas īsti ir koučings, par ko visi apkārt vien runā, tad grāmata “Koučings sasniegumiem” ir lielisks sākums, koučinga pieejas izzināšanai. Tajā lasītājam tiek atklāti koučinga pamatelementi, kā arī koučinga rašanās priekšvēsture, kuras saknes tik tiešām meklējamas sportā. Lai gan grāmatā izklāstītās idejas un atziņas vairāk paredzētas organizāciju vadītājiem, tās lieliski noder arī ikviena cilvēka ikdienā. Visbeidzot,

Viens no klasiskākajiem veidiem, kā nemainīties, ir apgalvot, ka jau maināties.

Grāmatas paveiktais

Savas dzīves laikā Džons Vitmors ir sarakstījis piecas grāmatas par līderību, koučingu un sportu, no kurām grāmata “Koučings sasniegumiem” ir vispopulārākā un ir pārdota vairāk nekā 500 000 eksemplāros vairāk kā 22 valodās visā pasaulē.

Par autoru

Sers Džons Vitmors tiek uzskatīts par vectēvu koučinga pieejai uzņēmējdarbībā un biznesa menedžmentā, un tieši viņa darbībai ir bijusi vislielākā ietekme uz mūsdienu kouču profesionālo atpazīstamību. Pateicoties viņa sasniegumiem koučinga attīstībā un popularizēšanā, viņš ir iecelts par starptautiskās kouču federācijas ICF prezidentu, kurā ir vairāk nekā 20 000 biedru. Džons ir izstrādājis vairākas apmācības programmas, kuras viņš īsteno ar sava uzņēmuma Performance Consultants starpniecību visā pasaulē.

Laikā, kad Džons Vitmors bija A.S.V., viņš ar saviem kolēģiem bija pirmais, kurš formulēja koučinga procesus un ieviesa koučinga pieeju organizāciju vadībā. Pēdējo 30 gadu laikā viņa uzņēmums Performance Consultants ir palīdzējis neskaitāmiem cilvēkiem un organizācijām pārvarēt iekšējos šķēršļus, lai atklātu savu augstāko sasniegumu potenciālu un attīstītu līderības prasmes.

D. Vitmors ir izstrādājis apmācību programmu Transpoersonal Coach Training, kas ir paredzēta citiem koučiem, lai viņi varētu apgūt jaunus koučinga principus un tehnikas, tādējādi sniedzot arvien lielāku pievienoto vērtību saviem klientiem.

Autors: Džons Vitmors
Nosaukums: Koučings sasniegumiem
Izdevniecība: Zvaigzne ABC
Izdošanas gads: 2013
Tulkojums latviešu valodā: Māra Antenišķe, Astrīda Vucāne
Lappušu skaits: 230
ISBN: 978-9934-0-3537-1

 uzzini-cenu

Scroll To Top