Nerakstītie biznesa likumi (Grāmatas apskats)

Nerakstītie biznesa likumi (Grāmatas apskats)

Jautājums par to, kā uzvesties korporatīvajā pasaulē, lai virzītos pa karjeras kāpnēm, nomoka visnotaļ lielu skaitu darbinieku, un šī grāmata sniegs pirmās vadlīnijas, pie kurām pieturoties, tiks nodrošināta virzība uz augšu. Šajā grāmatā ir apkopoti biznesa pasaulē valdošie likumi, kuri savu būtību nav mainījuši jau gadu desmitiem, jo šīs grāmatas oriģinālversija pirmo reizi tikusi iespiesta 1944. gadā.

Lai gan iesākumā tā kalpoja par rokasgrāmatu visai specifiskā jomā strādājošajiem, tas ir, inženieriem, tomēr, pateicoties Džeimsa Skakūna ieguldījumam, tā šodien ir pārstrādāta un papildināta, lai tā būtu noderīga ikvienam korporatīvajā dzīvē iesaistītajam indivīdam sākot ar vienkāršu darbinieku un beidzot ar top menedžmentu.

Grāmatā autors pieskaras visai specifiskām tēmām, tai skaitā arī tēmai par jauna darbinieka darbaspējām un motivāciju.

Darbinieka spēja reducējama līdz trim galvenajām īpašībām: iniciatīva, atjautība vai izdoma, neatlaidība.

Savukārt darbinieku motivācija strādāt ir tieši atkarīga no darba devēja izrādītās intereses par darba uzdevumiem, kurus veic viņa darbinieki.

Taču kā vienu no būtiskākajiem punktiem grāmatas autors min veselīgu savstarpējo attiecību veidošanu un uzturēšanu organizācijā, jo tādā veidā tiek samazināti konflikti darba vidē līdz minimumam un palielināta savstarpējā sadarbība.

Emocionālā kompetence – komunikācijas spējas, prasme dibināt attiecības starp personām, paškontrole, grupu un starppersonu efektivitāte, motivācija, lepnums par sasniegumiem, spēja pielāgoties, tas viss spēlē daudz lielāku lomu labāka darba veikšanā nekā kognitīvās spējas un praktiskās zināšanas

Tāpēc ļoti svarīgi ir veidot labas attiecības ar līdzstrādniekiem, un, kas ir ne mazāk svarīgi, pašam būt labam gan kā darbiniekam, gan kolēģim. Jo kur ir labas savstarpējās attiecībās, tur valda savstarpējā uzticēšanās.

Uzticēšanās ir tik būtiska vērtība biznesā, ka pat pieticīgā apjomā tā viegli pārspēs jebkuru īslaicīgu labumu, kuru jūs varētu gūt, kompromitējot sevi šajā ziņā.

Jāsaka, ka šī grāmata mani nedaudz pievīla, jo, spiežot pēc tās nosaukuma, es gaidīju vairāk specifisku lietu jeb likumu, kas attiektos tieši uz biznesa vadīšanu. Lai gan grāmatas saturs vairāk noder tieši zemākā līmeņa darbiniekiem, kuriem grāmatā sniegtie padomi dos izrāvienu ceļā pa karjeras kāpnēm augšup, tomēr tajā ir gana daudz vērtīgu atziņu kā vadības zemāko līmeņu darbiniekiem, tā arī top menedžmentam.

Par autoru

Savas ilgās karjeras laikā būdams mehānikas inženieris Džeimss Skakūns ir strādājis gan Amerikas, gan arī ārzemju vadošajās veselības aprūpes kompānijās, izstrādājot inovatīvas dzīvību glābjošas medicīniskās iekārtas. Džeimss Skakūns ir vairāk kā 70 dažādu izsniegto patentu autors un līdzautors, no kuriem daudzi ir kļuvuši par veiksmīgiem produktiem medicīnas un komerciālajā tirgū.

Viņa jaunākā grāmata “Mehāniska dizaina elementi”(The Elements of Mechanical Design) tika publicēta 2008. gadā un ir noderīga rokasgrāmata dizaina inženieriem. Savukārt grāmata “Nerakstītie biznesa likumi”, kas ir 1944. gada pārstrādāts izdevums, tikusi atzinīgi novērtēta arī no biznesa literatūras lasītāju puses.

Autors: Viljams Dž. Kings un Džeimss Skakūns
Nosaukums: Nerakstītie biznesa likumi
Izdevniecība: Zvaigzne ABC
Izdošanas gads: 2010
Tulkojums latviešu valodā: Signe Skujeniece
Redaktors: Dins Tenbergs
Lappušu skaits: 112
ISBN: 978-9934-0-1791-9

 uzzini-cenu

Scroll To Top