8. paradums (Grāmatas apskats)

8. paradums (Grāmatas apskats)

Vai tu esi gatavs ieiet jaunā laikmetā kurš nu jau teju, teju iestāsies? Tas par, ko es runāju, nav vis informācijas laikmets, bet gan gudrības laikmets. Neesi par to neko dzirdējis? Tad vēl jo vairāk šī grāmata ir domāta tieši tev!

Nav šaubu, ka mēs atrodamies lielu pārmaiņu priekšā. Un nevienam nav noslēpums, ka, šodien cilvēkiem, lai šajā laikā izdzīvotu, ir nepieciešama ne tik vien kā informācija, bet arī spējas un prasme šo informāciju likt lietā.

Šodien vairāk nekā 2/3 pievienotās vērtības mūsdienu precēs rodas darbā, kas prasa informācijas apstrādi.

Ikvienam ir jāattīsta jaunas spējas un prasmes, kuras palīdzēs izdzīvot šajos skarbajos un ārkārtīgi mainīgajos apstākļos.

20 % pašreizējā darbaspēka kļūst nevajadzīgi un, ja pārējie nemainīs specializāciju un nepārradīs sevi jeb neatradīs savu aicinājumu, dažu gadu laikā vēl 20 % kļūs lieki.

Šodien ir svarīgāk nekā jebkad agrāk būt sava darba lietpratējam. Tas attiecas kā uz organizācijām, tā uz katru no mums individuāli.

Jaunās ēras izaicinājums un prasība vairs nav efektivitāte, bet gan izcilība. Lai pārietu no viena laikmeta citā, ir nepieciešams jauns prāts un kad mēs mainām domāšanu, mēs mainām savu dzīvi.

Lai cilvēki un organizācijas varētu kļūt izcilas, svarīgi ir atrast savu aicinājumu. Grāmatas autors saista aicinājuma meklēšanu ar četru cilvēka būtību apmierināšanu. Cilvēks izpaužas četros līmeņos jeb būtībās – fiziskajā, emocionālajā, prāta un visbeidzot gara būtībā. Ignorējot kādu no četrām būtībām tu principā piekrāp pats sevi. Visiem šķiet, ka viņi zina, kas ir labs un kas ir slikts, taču aizvien biežāk liekas, ka cilvēki tomēr šīs lietas neatšķir.

Zināt un nedarīt nozīmē nezināt! Lai saglabātu pašcieņu, labāk ir likt cilvēkiem vilties, darot to, kas jums šķiet pareizi, nekā īslaicīgi izpatikt viņiem, darot to, kas jums liekas nepareizi.

Sava aicinājuma atrašana saistīta ar aizrautību, savukārt aizrautība ir saistīta ar dziļām jūtām, emocionālu piesaisti un iekšēju pārliecību. Cilvēkam, kas atradis savu aicinājumu, nav vairs nepieciešami ārēji stimuli, jo statistika liecina, ka cilvēki, kuri atraduši savu aicinājumu, darba samaksu ierindo prioritāšu saraksta 4. vietā aiz uzticēšanās, cieņas un lepnuma. Šeit savukārt jautājums nonāk līdz organizācijas vadībai un mācībai par līderību.

Vairums organizāciju, mūsdienās, tiek pārāk daudz administrētas un pārāk maz vadītas.

Pētījumu rezultāti norāda, ka darbinieki vēlas, lai viņiem vairāk uzticētos un izturētos pret viņiem kā pret personību, ņemot vērā visas viņa vajadzības. Vadītāja loma tādā procesā mainās no kontrolētāja uz veicinātāju, kas deleģē darbus, likvidē traucēkļus un kļūst par palīdzības un atbalsta avotu. Atcerieties, jūs nevarat prasīt no cilvēkiem atbildību par darba rezultātiem, ja kontrolējat viņu darba metodes. Šādā gadījumā jūs tad esat atbildīgs par rezultātiem.

Tas, ka jūs nesaskatāt virspusējus simptomus, vēl nenozīmē, ka nav dziļāku problēmu. Vairums indivīdu un organizāciju mokās nevis tāpēc, ka nevar atrisināt savas problēmas, bet tāpēc, ka nespēj tās saskatīt. Un katru reizi, kad jūs domājat, ka problēma ir citos, jau pati šī doma ir problēma.

Līderība māca, ka ikviens no mums var kļūt par pārmaiņām, kuras mēs gribam redzēt sabiedrībā. Ikvienā jomā un ikvienā līmenī tu vari būt līderis. Tev var nepiederēt formāla vara, bet tu joprojām vari būt līderis darbā – savā struktūrvienībā, savā kopienā, ģimenē – jebkur. Viss, kas nepieciešams, tev ir jāizrāda iniciatīva un patiesa ieinteresētība.

Par līderi nepiedzimst un par to arī nekļūst – ja ar to saprot vides ietekmi un audzināšanas rezultātu. Cilvēki vienkārši izdara izvēli būt apmācītam, mācīties un īstenot mācīto.

Tāpēc spēja un brīvība izvēlēties ir mūsu lielākā dāvana. Tā arī ir galvenā īpašība, kas mūs atšķir no dzīvniekiem. Respektīvi, mēs esam savu lēmumu, nevis apstākļu produkts. Tāpēc svarīgākais ir cilvēka būtības pētniecība un izpratne.

Visstiprākais ir tas, kura spēks sakņojas sevis pazīšanā. Tikai disciplinēts cilvēks ir patiesi brīvs. Nedisciplinētie ir garastāvokļu, tieksmju un kaislību vergi. Neviens neizaugs par izcilu cilvēku, iekams nekļūs mērķtiecīgs, aizrautīgs un disciplinēts.Lūcijs Annejs Seneka, Stīvens R. Kovejs, Henrijs Emersons Fosdiks

Par autoru

Stīvens R. Kovejs ir starptautiski atzīta līderības teorijas autoritāte, ģimenes jautājumu eksperts, skolotājs, organizāciju konsultants un rakstnieks, kas savu dzīvi veltījis uz principiem balstīta dzīvesveida un līderības pamatnostādņu izstrādei ģimenes un organizāciju izaugsmes veicināšanai.

Dr. Kovejs ir vairāku pazīstamu grāmatu – arī starptautiskā bestsellera “Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi” autors, kas visā pasaulē pārdota 15 miljonos eksemplāros. Citas viņa grāmatas: “Sāc ar svarīgāko”, “Uz principiem balstīta līderība”, “Ļoti veiksmīgu ģimeņu 7 paradumi”.

S. R. Kovejs ir FranklinCovey Compay, kas ir vadošā firma pasaulē profesionālo pakalpojumu sniegšanā ar birojiem 123 valstīs, līdz dibinātājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks. Tā izplata “Koveja” vīziju, disciplinētību un entuziasmu, lai iedvesmotu indivīdus un organizācijas visā pasaulē un sniegtu darbarīkus pārmaiņu un attīstības nodrošināšanai.

Autors: Stīvens R. Kovejs
Nosaukums: 8. paradums (Astotais paradums)
Izdevniecība: Zvaigzne ABC
Izdošanas gads: 2008
Tulkojums latviešu valodā: Egils Turks
Redaktors: Iveta Kondrāte
Lappušu skaits: 436
ISBN: 978-9984-40-930-5

Scroll To Top