“ Tas, kas nelietos jaunus līdzekļus, var gaidīt jaunas nelaimes. ”

- Fransis Bēkons -

Scroll To Top