Braiena Treisija 21 ideja efektīvai laika plānošanai

Braiena Treisija 21 ideja efektīvai laika plānošanai

Pirms vairākiem gadiem es sāku uzdot sev jautājumu, kāpēc vieni cilvēki ir veiksmīgāki par citiem. Kas viņus padara tik īpašus? Tāpēc turpmākos gadus es veltīju tam, lai noskaidrotu, ko viņi dara citādāk nekā vairums cilvēku, jo ir pierādīts, ka šiem efektīvajiem cilvēkiem parasti ir labāka veselība, vairāk laika, labāks darbs un nenoliedzami vairāk naudas. Un es nonācu pie secinājuma, ka panākumiem bagātie cilvēki dara lietas atšķirīgi no vairuma neveiksmīgo cilvēku.

Taču ir kāds fakts, ko es pa šo laiku noskaidroju – ka tu vai jebkurš cits cilvēks var kļūt daudz veiksmīgāks, nekā ir šobrīd, ja vien apgūs specifiskas zināšanas un diendienā tās pielietos, līdz tas kļūs par ieradumu. Neatkarīgi no tā, kādā jomā tu šobrīd darbojies, veiksmīgiem cilvēkiem ir kas kopīgs – viņi ir lieliski laika pārvaldītāji. Un iemesls, kāpēc viņi ir tik labi laika pārvaldītāji, ir tāds, ka laika pārvaldīšana vienlaikus ir arī savas personīgās dzīves pārvaldīšana. Es neesmu redzējis vai lasījis veiksmīgu cilvēku biogrāfijas, kur viņi nebūtu labi organizēti, efektīvi un neizmantotu savu laiku lietderīgi vai pat to izniekotu. Veiksmīgi cilvēki organizē savu laiku, neveiksminieki to nedara.

Turpinājumā piedāvāju apgūt 21 lielisku laika plānošanas ideju, kādas jelkad ir radītas. Ja tu šīs idejas sistemātiski pielietosi, tu spēsi paaugstināt savu produktivitāti par vidēji 2 līdz 3 stundām. Taču līdztekus tu varēsi paaugstināt savus ienākumus, apmierinātību ar dzīvi un pat savu mūža ilgumu. Taču jautājums ir, cik ļoti tu vēlies apgūt prasmi plānot savu laiku un cik daudz enerģijas tu tajā vēlies ieguldīt, jo laika plānošanas pamatu pamats ir disciplīna. Mēs to varētu noformulēt šādi – laika plānošana ir kā pašdisciplīna darbībā, savukārt disciplīna ir visu panākumu atslēga. Tāpēc varbūt uzreiz ķeramies pie šīm laika plānošanas idejām.

1. Tavi mērķi

Pirmā un pati galvenā ideja, kas būtībā ir laika plānošanas pats kodols ap ko riņķo cilvēka dzīve, ir mērķi. Tikai 3 procentiem cilvēku ikvienā jomā ir mērķi. Savukārt lielākajai daļai sabiedrības ir vai nu ļoti neskaidri mērķi, vai arī to nav vispār. Pavisam ir trīs jomas, kuru kontekstā būtu jādomā 1. Tavi personīgie un ģimenes mērķi. Tie kalpo tev par iemeslu tam, kādēļ tu vispār esi dzīvs. Kas ir tas, ko tu vēlies paveikt sev un savai ģimenei? 2. Kādi ir tavi biznesa, karjeras, finansiālie un materiālie mērķi. Ko tu vēlies paveikt ārējā vidē? Kas būtu tavs devums sabiedrībai? Un visbeidzot 3. Kas ir tavi personības pilnveidošanas mērķi? Tieši tava spēja, tava vēlēšanās un tavs mērķtiecīgums attīstot pašam sevi ir kā pamatnosacījums, lai sasniegtu visu pārējo.

2. Mērķiem jābūt pierakstītiem

Uzdot sev trīs jautājumus. Tev pieder visa nauda un viss laiks. Ko tu ar to visu iesāktu? Ko tu darītu atšķirīgi? Padomā par to! Otrs jautājums – ko tu darītu, ja tu šodien uzzinātu, ka tev ir atlikuši tikvien kā seši mēneši ko dzīvot? Ko tu pārtrauktu darīt? Ko tu darītu vairāk? Ar ko tu censtos pavadīt vairāk laika? Atbilde uz šo jautājumu ir ļoti interesanta, jo tas, ko tā pasaka, ir tas, ko tu no tiesas vērtē visaugstāk. Un trešais jautājums: Kas būtu tas viens lielais sapnis, kuru tu labprāt izdzīvotu, ja tu bez mazākās šaubu ēnas zinātu, ka necietīsi neveiksmi? Visbiežāk, atbilde uz šo jautājumu parādīs tev to, kas ir tā tava misija, kāpēc tu esi nācis šai pasaulē. Vēl kāda svarīga lieta saistībā ar taviem mērķiem ir tas, ka tiem jābūt rakstītā veidā. Tev tie ir jāpieraksta, jāpārraksta, jādefinē, jāpārdefinē. No visiem veiksmīgajiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu darbības jomas tikai vienam procentam ir skaidri, specifiski, definēti un pierakstīti mērķi, un liela daļa šo cilvēku savus mērķus vienmēr nēsā sev līdzi.

3. Rīcības plāns

Neskaitāmi pētījumi ir nonākuši pie slēdziena, ka labi organizēts rīcības plāns ir svarīgs panākumu elements, turpretim rīcība bez plāna ir visu neveiksmju, nepietiekamu rezultātu, laika izniekošanas, raižu, stresa un visbeidzot nelaimīgas dzīves cēlonis. Organizēts rīcības plāns sastrukturē visas darbības tā, lai pēc tam šo rīcības plānu varētu pārvērst ikdienas darbībās, sagrupējot uzdevumus pēc to svarīguma. Patiesībā visu panākumu meistarīgums slēpjas tieši spējā izvirzīt mērķus un sastādīt rīcības plānu to sasniegšanai. Svarīgākais ir iemācīties būt nemitīgam mērķu izvirzītājam un darba plānotājam, dienu un nakti plānot, organizēt, rakstīt, domāt par to, ko vēlies sasniegt. Rīkojoties šādi, tu gada vai divu laikā sasniegsi vairāk, nekā vairums cilvēku sasniedz desmit gadu laikā vai pat visā mūžā.

4. Veido sarakstu!

Pētījumi liecina – ja tu pirms katra uzdevuma veikšanas sastādi sarakstu, tas paaugstina tavu produktivitāti par 25 procentiem. Saraksts parasti tiek veidots veselai nedēļai, iepriekšējās nedēļas sestdienā vai svētdienā, savukārt, katras dienas saraksts tiek veidots iepriekšējās dienas vakarā. Lūkojoties uz sarakstu tu ļoti labi vari izvērtēt, kas ir svarīgs, un kas ir atkal mazāk svarīgs. Taču galvenais saraksta veidošanas iemesls tomēr ir tāds, ka sastādot sarakstu ar 10 veicamajiem dienas darbiem, tu atklāsi, ka šajā sarakstā ir divi uzdevumi, kuru pievienotā vērtība ir tik liela, cik visu atlikušo uzdevumu kopējā vērtība. Esmu pārliecināts, ja tu iemācītos organizēt savu laiku un strādātu tikai pie pašiem svarīgākajiem uzdevumiem, ar to pietiktu, lai tevi padarītu par efektīvu un panākumiem bagātāku cilvēku. Nozīmīgi uzdevumi parasti atstāj ietekmi uz nākotni, turpretim nenozīmīgi uzdevumi ietekmē tikai tagadni vai pat pagātni. Tāpēc svarīgi ir jautāt, kas ir šodien mana laika vērts, un cik liela ietekme tam būs uz manu nākotni?

5. Koncentrēšanās

Spēja koncentrēties ir vitāli nepieciešama, ja tu vēlies gūt panākumus. Tiklīdz tu būsi izveidojis sarakstu, sakārtojis savus mērķus, noteicis augstāko prioritāti, izvēlies pašu nozīmīgāko darbu un sāc to darīt līdz beidzot tas ir pabeigts. Tā kā tas ir pats svarīgākais veicamais darbs, tev ir visas tiesības pie tā pavadīt arī visvairāk laika. Turklāt, strādājot pie nozīmīgiem darbiem, tas tev dod enerģijas pieplūdumu un entuziasmu, un kad tu šo darbu pabeidz, tavs pašvērtējums būtiski pieaug – tu jūties lieliski, tu jūties kā uzvarētājs! Tu nevari gūt gandarījumu un izjust pacilātību, pildot nenozīmīgus darbus.

6. Termiņi un apbalvojumi

Sestais panākumu elements ir termiņi un balva par pūliņiem. Brīdī, kad tu sāc strādāt pie kāda sev ļoti svarīga uzdevuma, definē, kā tu plāno savus pūliņus atalgot. Tāpēc parūpējies par to, lai tev vienmēr būtu pozitīvas sekas visam, ko tu dari. Ikreiz, kad tu nosaki sev uzdevumu, paredzi konkrētu datumu, kad tam jābūt paveiktam. Vienmēr nosaki termiņu ar pietiekami lielu rezervi, taču darbus vienmēr paveic pirms termiņa. Ārkārtīgi efektīvi cilvēki ir tendēti noteikt sev striktus, nelokāmus un izaicinošus termiņus, lai rezultātā viņi varētu paveikt vairāk darba salīdzinoši īsā laikā, nevis salīdzinoši maz, ilgā laikā periodā. Tas ir ļoti svarīgi.

7. Laika uzskaite

Jo veiksmīgāks tu esi, jo vairāk tu esi tendēts mērīt savu laiku minūtēs. Jo neveiksmīgāks tu esi, jo biežāk tu plāno savu laiku stundās, dienās un nedēļās. Vienīgais veids, kā nonākt līdz spējai plānot laiku pa minūtēm, ir regulāri sekot līdzi tam, kam tu velti savu laiku. 60 līdz 80 procentiem cilvēku nav ne jausmas, kam viņi iztērē savu laiku. Tāpēc ir svarīgi sekot savam laika izlietojumam un ik pa laikam jautāt sev, vai tas ir patiešām svarīgākais uzdevums, kam es varētu veltīt savu laiku? Vai es pildu uzdevumus, kas man sniegs vislielāko ieguvumu, gan finansiāli, gan garīgi? Ja atbilde uz kādu no iepriekšējiem jautājumiem ir „nē”, tad ir nepieciešams pārkārtot savu dienas plānu, tā, lai pēc tam varētu atbildēt apstiprinoši.

8. Novilcināšana

Pārvarēt tieksmi darbus atlikt vai novilcināt ir ļoti būtiski, taču man uzreiz jābrīdina, ka ir divu veidu novilcināšanas – pozitīvā un negatīvā. Pozitīva novilcināšana ir tad, kad mēs apzināti atliekam maznozīmīgu uzdevumu izpildi. Tās ir lietas, kuru izpilde neko būtisku nedod ceļā uz taviem galvenajiem mērķiem. Savukārt negatīvā novilcināšana ir tad, kad mēs atliekam tā saucamo prioritāro uzdevumu izpildi. Ir kāda ļoti interesanta lieta. Darbi, kuri parasti šķiet steidzami, ļoti retos gadījumos patiešām ir svarīgi, turpretim, darbi, kuri ir svarīgi, ļoti reti šķiet steidzami. Spēja noteikt prioritātes, lai noskaidrotu, kuri darbi ir svarīgi, un kuri tādi nav, un tad ķerties klāt svarīgākajiem, un tos paveikt pēc iespējas īsākā laikā, tevi tūlīt pat iecels efektīvu cilvēku augšgalā.

9. Deleģē it visu, ko vien iespējams

Šodien pats vērtīgākais resurss ir produktīvs laiks, tāpēc neiznieko savu produktīvo laiku veicot mazkvalificētos darbus, kā, piemēram, automašīnas mazgāšana, mauriņa pļaušana, mājas uzkopšana. Pārtrauc izniekot laiku darot lietas, kuru veikšanai tu vari noalgot cilvēku par zemāku samaksu, nekā maksā tava viena stunda. Izmanto savu laiku tādu uzdevumu veikšanai, kuri ir dārgāki un kuru pievienotā vērtība ir augstāka. Patiesība ir ļoti vienkārša, ja tu nespēj deleģēt, tu nevari augt, attīstīties un beigās arī nevari gūt panākumus. Iemesls, kādēļ cilvēki neko nedeleģē, ir tāds, ka viņiem pašiem nav nekādas skaidrības, kam ir jābūt paveiktam. Pirms vispār deleģēšana ir iespējama, ir nepieciešams visos sīkumos apdomāt, kas ir tas, kam ir jābūt paveiktam. Tāpēc pieraksti to!

10. Padari sanāksmes efektīvas

Biznesa cilvēks pavada vidēji ceturto daļu sava laika sanāksmēs, taču 50 procenti no tā tiek vienkārši izniekots. Tāpēc noteikums numur viens – ikvienai sanāksmei ir jābūt mērķim. Otrs – sanāksmei ir dienas kārtība. Ja sanāksmes vadītājam šāda saraksta nav, piedāvā tādu tūlīt pat izveidot, tas ir daudz labāk, par neko. Sāciet ar svarīgākajām lietām. Ja tu redzi, ka tu vairs nevari dot nekādu pienesumu sanāksmei, pajautā, vai tu vari būt brīvs. Un visbeidzot, sanāksme jāsāk un jābeidz laikā. Kas ir lielākie sanāksmju laika izniekotāji? Pirmais – sanāksme noiet no sliedēm un sarunas pēkšņi kļūst nesaistītas ar sanāksmes mērķi. Un otrs, kad sanāksmes dalībnieki gaida uz pēdējo cilvēku, līdz viņš ieradīsies. Lai no tā veiksmīgi varētu izvairīties, pieņem, ka tas, kurš kavē, vispār neieradīsies, un sāc sanāksmi bez viņa un beidz precīzi laikā. Ja tavs amats to pieļauj, atrodi iespēju neefektīvajās sanāksmēs vispār nepiedalīties.

11. Izskauj traucēkļus

Lielākais kavēklis ceļā uz panākumiem darba vietā ir dažādi traucēkļi, tādi kā telefons un nelūgti viesi, tie ir cilvēki, kuri ieradušies tavā birojā vienkārši kavēt laiku. Pirmo reizi mums saskaršanās ar telefonu bija laikā, kad mums uz to zvanīja draugi vai draudzenes, tāpēc arī šodien, mums ir tieksme uz zvaniem atbildēt nekavējoties, jo zemapziņā mums ir ieprogrammēts, ka tiks labi pavadīts laiks. Taču vajadzētu atcerēties to, ka zvanītājs noteikti pārzvanīs, ja tas no tiesas ir pietiekami svarīgi. Taču nekādā gadījumā nekļūsti par vergu telefonam.

Otrs lielākais traucēklis nenoliedzami ir cilvēki. Galvenais likums, kas būtu jāiegaumē ir tas, ka lielākā daļa cilvēku ir laika izniekotāji. Viņi iznieko tavu laiku, viņi iznieko savu laiku un viņi iznieko citu cilvēku laiku, tāpēc tev ir jābūt jo īpaši uzmanīgam. Ja arī kāds ienāk tavā birojā bez iepriekšēja brīdinājuma, labākais veids, kā no viņiem ātri tikt vaļā ir, tiklīdz viņi ienākuši, piecelties kājās un stāvēt. Ja tu piecelies un stāvēsi, tas nozīmē, ka nelūgtais ciemiņš neapsēdīsies, un tad tu viņu neuzkrītoši ved atpakaļ uz durvju pusi un saki: Ak, jā, un pirms tu dodies prom, es gribētu, lai tu … (saki, kas tev sakāms). Un nekavējoties izved viņu pa durvīm ārā. Zvanoši telefoni un negaidīti apmeklētāji ir divi būtiski stresa avoti mūsdienu profesionālajā darbībā.

12. Noskaidro, kas tev patiesībā ir jāpaveic?

Nākošais panākumu nosacījums ir tavas galvenās darbības jomas. Un, lai šīs jomas noskaidrotu, tev nemitīgi sev jājautā – kādēļ es vispār tieku algots? Kādus tieši rezultātus sagaida vadība no tava darba? Viens no lielākajiem stresa cēloņiem darba vietā ir tieši neziņa par to, ko tieši vadība sagaida no darbinieka. Var droši teikt, ka vidēji 80 līdz 90 procenti cilvēku nezina, kas tieši no viņiem tiek prasīts. Lai kliedētu šo neziņu, ir ļoti vienkārša, bet efektīva metode. Izveido sarakstu ar viesiem saviem uzdevumiem un funkcijām no amata apraksta, ko tu veic savā darba laikā, un dodies ar šo sarakstu pie sava priekšnieka, un palūdz viņam to sakārtot prioritārā secībā. Esmu pārliecināts, ka tu būsi pārsteigts. Tāpēc uzturi ciešus sakarus ar savu priekšniecību, lai sekotu līdzi prioritātēm, un vajadzības gadījumā tām pielāgotos. Ja gadījumā tu pats esi vadītājs, tad lūdz saviem padotajiem, lai viņi nāk pie tevis ar saviem uzdevumu sarakstiem, un palīdzi tos sakārtot prioritārā secībā.

13. Uzdevumu grupēšana

Pastāv tāda lieta kā mācīšanās līkne, kas paredz to, ka jebkuru darbu veicot pirmo reizi, tas tev prasa visvairāk laika, jo tajā brīdī tu mācies, kā to paveikt. Tāpēc uzdevumu grupēšana ir ļoti nozīmīgs laika plānošanas rīks. Piemēram, ja tev ir nepieciešams veikt telefona zvanus, tad veic tos visus pie vienas reizes. Ja tev ir jāapmaksā rēķini, tad apmaksā tos visus vienlaikus. Ja tev ir jāatbild uz e-pastiem, atbildi uz tiem visiem vienā reizē. Ir pierādīts, ja šādi tu rīkosies ar visiem saviem uzdevumiem, grupējot līdzīgos darbus kopā, tad īsākā laikā tiks paveikts daudz vairāk. Turpretim tas, ko dara lielākā daļa cilvēku, viņi veic dažus telefona zvanus, atbild uz pāris e-pastiem, samaksā vienu rēķinu, tad atkal veic dažus zvanus, kā rezultātā viņiem neveidojas nupat minētā mācīšanās līkne, līdz ar to katrs atsevišķais uzdevums viņiem prasīs tam nepieciešamo maksimālo laiku. Tāpēc veido uzdevumu grupas.

14. Kārtība tavā ikdienā

Šķiet amizanti tas, kad cilvēki attaisno savu nekārtīgo darba vidi sakot: „Tas nekas, ka manā darba vietā šķietami valda juceklis, taču es ļoti labi zinu kur kas atrodas!”. Ikviens pētījums, kas veikts šajā sakarībā pārliecinoši norāda uz to, ka, ja tu atbrīvosi savu darba galdu un uz tā novietosi tikai konkrēto uzdevumu, pie kā tu strādā, tas paaugstinās tavu produktivitāti par 20 līdz 40 procentiem. Un atceries, ka tavs portfelis ir tava darba vieta, kad tu esi ceļā. Ja tu esi tirdzniecības pārstāvis, parūpējies, lai tavs portfelis būtu kārtīgs un tajā nebūtu nekā lieka. Kārtīgums ir produktivitātes viens no pamatnosacījumiem. Starp citu, veiktie pētījumi parāda, ka 98 procenti izpilddirektoru nepiešķirtu paaugstinājumu nekārtīgam cilvēkam un ka viņi šim cilvēkam nekad neuzticētu nopietnāku uzdevumu veikšanu.

15. Laika bloki

Tika veikts interesants pētījums, kura laikā zinātnieki nāca klajā ar paziņojumu, ka nopietni darbi nav paveicami īsākā laikā par 60 līdz 90 minūtēm. Ja mēs palūkosimies uz efektīvu cilvēku darbu, kuri pelna visvairāk, kuri saņem paaugstinājumus ātrāk nekā citi vai apgūst lietas ātrāk nekā citi, noskaidrosies, ka viņi ir izveidojuši sev ieradumu veltīt veselus blokus laika konkrētu uzdevumu veikšanai, kā laikā viņi netiktu iztraucēti un varētu strādāt bez pārtraukuma, līdz darbs tiktu pabeigts. Ir arī pierādīts fakts, ka tu nevari veikt radošo un administratīvo darbu vienlaikus. Tāpēc ir strikti jānodala administratīvie darbi no darbiem, kuri tik tiešām ietekmē tavu nākotni.

16. Izmanto laiku savā labā

Panākumiem bagātie cilvēki ir tie, kuri nemitīgi papildina savas zināšanas, galvenokārt, lai būtu lietas kursā par jaunievedumiem savā jomā. Starp citu, zināšanu apjoms jebkurā jomā ik pa pieciem gadiem dubultojas. Tas nozīmē, ka neskatoties uz to, ar ko tu šobrīd nodarbojies, lai saglabātu savu konkurētspēju, tavu zināšanu apjomam ir jādubultojas ik pa katriem pieciem līdz septiņiem gadiem. Viens no veidiem, kā tu to vari paveikt, ir – veltīt vismaz vienu stundu sevis pilnveidošanai, lasot profesionālo literatūru. Ja tu to dari retāk par stundu dienā, tas nozīmē, ka tu atpaliec (varbūt tagad tu to tik ļoti neizjūti, taču nākotnē tas tev var sagādāt ne mazums problēmu). Savukārt, ja tu to dari divas stundas dienā, tu sevi nostādi ārpus konkurences. Šeit būs pāris piemēri, kā tu vari iegūt šo nenovērtējamo papildus laiku sevis izglītošanai.

Viens no pirmajiem, un vismazāk apskatītajiem laika izniekotājiem ir ceļošana no punkta A līdz punktam B. Cilvēks dienā pavada vidēji 45 minūtes pārvietojoties ar transportu. Tās ir vidēji 5 stundas nedēļā, 21 stunda mēnesī un visbeidzot tās ir 252 stundas gadā, kas ir teju līdzvērtīgs sešām 40 stundu darba nedēļām, kas tālu neatpaliek no vesela semestra universitātē. Un kā tavuprāt parasts ierindas cilvēks šo laiku pavada? Protams, klausoties mūziku. Ja tai vietā, lai klausītos mūziku, tu šo laiku izmantotu klausoties audio grāmatas, tu kļūtu par vienu no izglītotākajiem cilvēkiem savā jomā.

Vēl viens svarīgs tā saucamais pārejas laiks ir kafijas pauzes. Cilvēks vidēji ņem divus kafijas pārtraukumus dienā, katru vidēji 15 minūšu garumā, tātad 30 minūtes dienā. Nedēļā tās ir 150 minūtes un visbeidzot 120 stundas gadā, kas ir līdzvērtīgas trijām 40 stundu darba nedēļām. Ko tas nozīmē? Ja tu pieņemsi lēmumu šo pārtraukumu laikā pie viena arī lasīt profesionālo literatūru par kādu konkrētu tematu, līdz gada beigām tu kļūsi par šīs jomas ekspertu. Ikreiz, kad tu dodies kafijas pauzē, parūpējies, lai tev ir kaut kas ko lasīt, vienalga, vai tas ir kāds tava aroda mēnešraksts vai kāda cita profesionālā literatūra vai izdevums. Ja tu vēlies apgūt jaunas pārdošanas tehnikas, tu vari lasīt literatūru, kas veltīta pārdošanai. Ja tu to darīsi 15 minūtes no rīta un 15 minūtes pēcpusdienā un jaunapgūtās zināšanas liksi lietā, gada laikā tu varētu dubultot savus ienākumus. Bet ko dara lielākā daļa cilvēku? Kafijas pauzēs, ja viņi vispār lasa, tad viņi visbiežāk lasa sporta ziņas vai dzelteno presi, taču šie ļaudis neapjēdz, ka tajā pat laikā viņu pašu dzīve vienkārši paslīd garām.

Kā nākamo visnotaļ populāro pārejas laiku var minēt pusdienu pārtraukumu. Vidējais pusdienu pārtraukums ir viena stunda, kas kopumā veido 240 stundas gadā, kas ir līdzvērtīgas sešām 40 stundu darba nedēļām. Ja tu sāksi pusdienu laikā lasīt kaut ko, kas tev ļautu augt kā profesionāli, tā arī personiski, tas vien trīs līdz piecu gadu laikā tev ļautu kļūt par vienu no izglītotākajiem cilvēkiem sabiedrībā. Un kā tev šķiet, ko dara lielākā daļa cilvēku? Viņi šo laiku vienkārši iznieko! Vēl kāda interesanta laika pārejas izmantošanas stratēģija attiecas uz tiem, kuriem patīk lasīt žurnālus. Tai vietā, lai tos nemitīgi nēsātu sev līdzi, izplēs tevi interesējošo lapu ārā un ieliec to savā mapē, un brīdī, kad tev ir uz kādu jāgaida, vai jāstāv rindā, ņem ārā tikai šos žurnālu rakstus un lasi. Atceries vienmēr uzsūkt arvien jaunu informāciju. Izmanto savā labā tā saucamās laika dāvanas. Tas ir laiks, kas mums ir Dieva dots, un mēs varam ar to pasākt ko vien vēlamies. Taču efektīvi cilvēki šo laiku izmanto tā, it kā tas būtu pats lielākais viņu dārgums, turpretim neefektīvi cilvēki tā nerīkojas. Jautājums ir, kurš no abiem vēlies būt tu?

17. Uzlūko telefonu kā biznesa rīku

Mums ir jāapzinās, ka tagad telefons, gluži kā dators, printeris vai kopētājs, ir kļuvis par biznesa rīku. Tam, protams, var būt daudz dažādu pielietojumu, taču pirmkārt tas ir biznesa rīks. Šeit būs kāds likums, kā būtu jālieto telefons. Sarunas uzsāc un pabeidz ātri. Vienmēr jautā, kā varu palīdzēt? Tas tev palīdzēs uzreiz ķerties pie lietas! Veicot zvanus, uzlūko šo sarunu kā attālinātu tikšanos, kas nozīmē to, ka tev ir nepieciešami pieraksti, kuros atzīmēta darba kārtība (vai šajā gadījumā telefona sarunas kārtība). Ja tev gadās ar kādu konkrētu cilvēku sazvanīties biežāk, pamēģini izveidot speciālu sarunu reģistru, kur tu atzīmētu visas lietas, par ko jūs būsiet vienojušies telefonsarunu laikā. Turi jautājumu sarakstu sev acu priekšā, lai sarunā vari pieturēties pie strikta plāna, un tiklīdz ir apskatīts pēdējais jautājums, saki, paldies, un atvadies. Visbeidzot vēl viena ļoti svarīga lieta saistībā ar telefona zvaniem – veido detalizētus pierakstus. Iegaumē šo – ja cilvēks atbild uz telefona zvanu bez rakstāmā rokā, zini, ka šis cilvēks dodas uz nekurieni savā dzīvē. Tas no tiesas ir tik vienkārši.

18. Esi punktuāls

Ja tu vēlies iegūt labu reputāciju, tad tas, ar ko vajadzētu sākt – vienmēr ierodies laikā. Ir tāds sakāmvārds – ja tu neesi pirms laika, tas nozīmē, ka tu esi nokavējis. Jo patiesībā tas ir tikai vienas minūtes jautājums, vai tu esi precīzi laikā, vai arī par vēlu. Vai zināji, ka tikai 5 procenti cilvēku ir punktuāli? Patiesībā, ja tu vēlies izcelties pārējo cilvēku vidū, viss, ko tev atliek izdarīt – ir atstāt iespaidu par sevi, kā par punktuālu cilvēku. Ja mēs jebkuram palūgtu raksturot kādu punktuālu cilvēku, viņi visi kā viens teiktu, ka šis cilvēks ir kompetentāks, uzticamāks, inteliģentāks, vērtīgāks, biežāk saņems paaugstinājumu un viņam tiks uzticēti atbildīgāki darbi, nekā raksturojot cilvēku, kurš regulāri kavē. Vai esat ko dzirdējuši par tādu lietu kā Lombardi laiku? Tas nozīmē, ka jāierodas 15 minūtes agrāk. Tā ir lieta, ko vajadzētu ielāgot arī vadībai. Tikai tāpēc, ka tu esi augstākstāvoša amatpersona, neliec saviem padotajiem uz tevi gaidīt. Ja tu norunā precīzu tikšanās laiku, neliec savam darbiniekam tur stāvēt un izniekot savu laiku, jo tas ir viens no lielākajiem aizvainojumiem attiecībā pret padotajiem.

19. Klausies, lai sadzirdētu

Ir kāda ļoti būtiska lieta saistībā ar laika plānošanu, par kuru liela daļa cilvēku aizmirst, tā ir uzmanīga klausīšanās. Cik bieži tev ir gadījies, ka tu ar kādu par kaut ko vienojies, taču izrādās, ka tu vai arī otrs cilvēks par to bija pavisam aizmirsis un darbu nav izpildījis? Šādi visā pasaulē tiek pazaudētas neizmērojamas naudas summas. Ikreiz, kad ar kādu runā, velti viņam nedalītu uzmanību – izslēdz tālruni, aizver durvis, novāc galdu un koncentrējies tikai uz šo cilvēku. Ir pierādīts, ka 10 minūtes koncentrētas uzmanības ir līdzvērtīgas vienai stundai dalītas uzmanības ar dažādiem traucēkļiem.

20. Uzdevuma vienkāršošana

Agrāk 50 procentiem iedzīvotāju vajadzēja strādāt lauku darbus, lai pabarotu otru pusi iedzīvotāju, kas dzīvoja pilsētās. Šodien pietiek ar trijiem procentiem laukstrādnieku, lai pabarotu atlikušos 97 procentus iedzīvotāju. Iemesls tam ir pavisam vienkāršs – procesu mehanizācija, sistematizācija, automatizācija. Vienmēr meklē iespējas, kā tu darbu vari paveikt ātrāk, vieglāk, lētāk, labāk.

21. Maģiskais vārds „Nē”

Iemācies teikt „Nē” dažādām aktivitātēm, uzdevumiem, darbiem, jauniem pienākumiem vai saistībām, kam nav būtiska devuma attiecībā uz tevis uzstādītajiem prioritārajiem dzīves mērķiem. Vārds „Nē” ir maģisks vārds, un ir jāapgūst pareizu tā lietošanas laiku, kas ir – ātri un bieži! Lielākā daļa cilvēku nenovērtē savu laiku, tāpēc ar tavu laiku viņi rīkojas tieši tā pat. Bet kā lai tiek galā ar cilvēku, kuru tu zini personiski, kurš tev patīk un kuru tu cieni – un viņš tev lūdz kaut ko izdarīt? Vienkārši saki, nē! Vārds „Nē” ir viens no ietekmīgākajiem vārdiem laika plānošanas jomā, kura spēkos ir aiztaupīt tev stundas, dienas, nedēļas vai pat mēnešus darba, kas būtībā nesniedz it nekādu labumu tavu mērķu sasniegšanā. Izklaisās skarbi? Varbūt. Bet, sakot “Jā” – kā mērķus tu īsteno – savus, vai kāda cita?

Nobeigumam

Visas laika plānošanas kontekstā svarīgākais jautājums uz kuru tev jāspēj atbildēt – kas ir mans laika plānošanas mērķis? Ko es ar to vēlos panākt? Kāpēc man ir svarīgi iegūt papildus 2 līdz 3 stundas dienā? Un tas mērķis būtībā ir uzlabot savas dzīves kvalitāti, un teju ikviena cilvēka dzīvē svarīgākās lietas ir veselība, prāts un attiecības. Patiesībā tavu attiecību kvalitāte ir visprecīzākais tavas dzīves kvalitātes rādītājs. Izmanto laiku, lai veidotu, uzturētu vai uzlabotu attiecības. Velti laiku sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. To arī laika plānošana paredz – organizēt savu laiku tā, lai tu varētu veltīt laiku tam, kas tev dzīvē ir pats svarīgākais. Tāpēc, lai noskaidrotu, kas tavā dzīvē ir pats svarīgākais – vēlreiz pajautā sev: „Ko tu iesāktu, ja tev būtu atlikuši tikvien kā seši mēneši ko dzīvot?”. Ko tu darītu, kas būtu svarīgs, un kas tāds nebūtu? Nemitīgi uzdodot šos jautājumus, tu izveidosi sevī tieksmi uzturēt savu dzīvi līdzsvarā, jo būtībā tas arī ir tas, ko mēs ikviens dziļi sevī no tiesas vēlamies.

Scroll To Top