Kā gūt radošas idejas (Grāmatas apskats)

Kā gūt radošas idejas (Grāmatas apskats)

Šķiet, ka šodien viss ap šo vārdu vien grozās, un ne bez iemesla, jo uz konkurenci balstītajā mūsdienu pasaulē, pievienotā vērtība rodas tieši radošas domāšanas rezultātā. Taču vai radošā domāšana piemīt un var piemist ikvienam? Domāju, uz šo jautājumu ļoti labi var atbildēt pats grāmatas autors:

Pirmo reizi cilvēces vēsturē mēs varam domāt par radošumu kā par prāta spēju, nevis vienkāršu talantu vai iedvesmu.

Grāmata ir radīta ar mērķi attīstīt cilvēkos divu veidu radošumu, kurus grāmatas autors Edvards de Bono apzīmē kā uztveres un kreatīvo radošumu. Pirmajā gadījumā tiek attīstīta spēja saskatīt koncepcijas un vērtības, savukārt, otrajā – konstruktīvais radošums palīdz savienot atsevišķus objektus un parādības tā, lai radītu jaunas vērtības. Taču kādēļ radīt jaunas vērtības būtu tik svarīgi?

Biznesā sacensties ar Indiju un Ķīnu cenu ziņā ir neiespējami, tāpēc atliek vien radīt jaunu vērtību kā pamatu ilgtspējīgai konkurencei, taču, lai tas būtu iespējams, ir nepieciešamas pārmaiņas, kuras balstās uz uzlabojumiem un jaunu virzienu radīšanu, un, lai to paveiktu, mums ir nepieciešama radoša pieeja. Bet kur lai šo radošo pieeju mācās, jo problēma sākas ar to, ka

Izglītība lielā mērā pievēršas analīzei, bet gandrīz nemaz nepievēršas konstruktīvajai domāšanai. Tomēr dzīve un cilvēces progress ir atkarīgs tieši no konstruktīvās domāšanas.

Tāpēc ir jāmeklē alternatīvas, un par vienu no tādām var kalpot Edvarda de Bono radītās sistēmas un metodes.

Jāatzīst, ka iesākumā, kad grāmatu tikai pāršķirstīju, tā mani nebūt neuzrunāja, turklāt nevarēju saprast, kādā veidā šī grāmata vispār varētu iemācīt cilvēkiem radošumu, un piedevām tā dīvainā nejaušo vārdu tabula grāmatas beigās… Taču, kad sāku to lasīt, pamazām domas par to mainījās, līdz beidzot sāku saskatīt arī šo principu pielietojumu dzīvē.

Visvairāk man patika vingrinājumi, kur nepieciešams veidot stāstus, taču interesanti likās arī tie, kuri lika saskatīt līdzības un koncepcijas, un šajā brīdī man neviļus iešāvās prātā momenti no seriāla Doktors Hauss, kad galvenajam varonim pēkšņi rodas jaunas idejas par iespējamo slimību cēloņiem vai ārstēšanas metodēm, vienkārši kāda nejauši dzirdēta vai izteikta vārda rezultātā, kas būtībā ir šajā grāmatā aplūkotais uztveres radošums.

Par to, cik labi šī grāmata veic savu galveno uzdevumu – radošās domāšanas attīstīšanu, nevaru spriest, jo, ja mēs to gribētu noskaidrot, tad šo recenziju man būtu jāraksta labākajā gadījumā tikai pēc trijiem vai vairāk mēnešiem, taču tā noteikti sniegs interesantas metodes, kuras, veiksmīgi pielietotas, var radīt jaunas tiešām gana vērtīgas idejas.

Šī grāmata ir kā trenažieru zāle radošās domāšanas paradumu un prasmju trenēšanai.

Manuprāt, tas arī ir tas, ko ir svarīgi par šo grāmatu zināt, jo uz pasaules nav brīnumlīdzekļu, kuri varētu padarīt tevi par radošuma guru vienā mirklī. Pie šīm lietām ir cītīgi jāstrādā, jāvingrinās un jāmācās, un tas ir tieši tas, ko šī grāmata piedāvā.

Par autoru

Edvards de Bono ir atzīta autoritāte radošās domāšanas jomā. Tūkstošiem cilvēku raksta programmas datoriem, bet de Bono ir pirmais, kurš radījis programmu cilvēka smadzenēm. Sapratis to darbības principus, viņš izveidoja radošos instrumentus laterālās domāšanas attīstīšanai un izstrādāja atbilstošas mācību programmas. Edvards de Bono ir sarakstījis 67 grāmatas, kuras tulkotas 37 valodās.

Autors: Edvards de Bono
Nosaukums: Kā gūt radošas idejas
Izdevniecība: Zvaigzne ABC
Izdošanas gads: 2011
Tulkojums latviešu valodā: Signe Skujeniece
Redaktors: Guntis Kalns
Lappušu skaits: 176
ISBN: 978-9934-0-1960-9

 uzzini-cenu

Scroll To Top